DAC's forretningsgrundlag

Rigtig leje


DAC skaber værdi gennem

Vores viden om lovlig opkrævning af leje i forhold til den konkrete ejendom
Muligheder for udnyttelse af lejepotentiale over tiden gennem planlægning
Viden om maksimal leje for konkrete beliggenheder i byer / områder

Optimering af ejendommens udgifter


DAC skaber værdi gennem

Benchmark til udgifter på sammenlignelige ejendomme – ”Hvor stor er udgift normalt?”
Kontakt til et bredt udvalg af leverandører af ejendomsydelser
Sammen med DAC blive ”stor” hos leverandørerne og ikke ”lille”

Planlagt vedligehold / forbedringer


DAC skaber værdi gennem

Forretningsbaseret vedligehold / forbedring under hensyntagen til afkast, likviditet, Grundejernes Investeringsfond, juridiske og skattemæssige forhold
Løbende ajourføring af 10-årige vedligeholdelsesplaner
Styring af byggerier herunder under hensyntagen til lejerne


Lejerkontakt


DAC skaber værdi ved

Håndtering af lejekontakter per telefon i åbningstiden 24 timers åbent på webbaseret lejer self-service 
Registrering af lejerhenvendelser (historik)

Ejerrapportering


DAC skaber værdi ved

Udarbejdelse af driftsbudgetter
Løbende perioderegnskaber med sammenholdelse til budget og sidste årsrapporter, herunder evt. informationer til revisor
Kort sagt, ”Vi passer og plejer din ejendom – ja, som om det er vores egen!”