Due Diligence

I DAC mener vi, at der er et stort behov for at se en udlejningsejendom godt efter i ”sømmene” før der indgås en bindende købsaftale. Vi tilbyder denne service til både nuværende og kommende ejendomsejere, således der sikres det optimale beslutningsgrundlag.

En due dilligence tilrettes efter behov, men vil typisk omfatte følgende:

Lejeretlige forhold

  • Gennemgang af eksisterende huslejekontrakter med hensyn til vurdering af lovlighed samt generel afstemning til modtagne oversigter
  • Vurdering af lejens lovlighed
  • For evt. omkostningsbestemt boligudlejning gennemgås seneste varsling
  • Gennemgang / vurdering af vedligeholdelseskonti samt seneste indberetninger til GI

Tekniske forhold

  • Gennemgang af ejendommen for umiddelbar stand / lovlighed
  • Udarbejdelse af 5 års vedligeholdelsesplaner
  • Vurdering af udviklingsmuligheder i forhold til udvikling af ejendommen

Økonomiske forhold

  • Udarbejdelse af 5 års drifts-, balance- og likviditetsbudgetter
  • Oversigt over finansieringsstruktur
Peter N. Andersen
pna@germa.dk