Service

Hos os kan du forvente et højt serviceniveau. Høj service hænger for os nøje sammen med, at du har adgang til den viden du har brug for. Vi løfter dette både digitalt og menneskeligt

Det betyder du får en primær kontakt, der kender både dig og dine ejendomme.

  • Direkte kontaktoplysninger til din primære kontakt

  • Din kontaktperson kender dine ejendomme og har derfor besøgt dem

  • Online adgang til de informationer, der er relevante for dig. Det kan f.eks. være forsikringspolice eller aktuel lejerliste

  • Online adgang for dine lejere med informationer, der vedrører den ejendom de bor i. F.eks. kontakt informationer, hvordan du selv kan forhindre problemer med fugt, regler for fremleje osv.

Flyttesyn

Vi har personale der er grundigt uddannet i at afholde flyttesyn. Vi sørger for at rekvirere håndværkere og koordinere det arbejde der skal gøres, så lejemålet hurtigst muligt igen er klar til udlejning. Vi sørger for al afregning med håndværkerne. Under eventuelle tvister forsøger vi så vidt muligt at finde en løsning med fraflytter i vores kunders bedste interesse, men er det ikke muligt, kører vi sagerne helt til ende i huslejenævnet.

Beboerkontakt

Vi varetager al kontakt med beboerne, så de kan henvende sig til os i alle forhold vedrørende deres lejemål. På den måde kan vi som ejerens repræsentant foretage alle nødvendige foranstaltninger i forhold til lejerne og træffe de fornødne beslutninger.

Tilsyn med ejendomme

Som ejendomsejer skal der hele tiden træffes beslutninger om hvilke forbedringer der evt. skal udføres på ejendommen. Vi har internt i huset faglig kapacitet til at tilbyde rådgivning i forhold til at få lavet en vedligeholdelsesplan for ejendommen, så man fx får vores vurdering af om det betaler sig at skifte vinduerne.

Ejendomsservice

Har man en ejendom har man også vedligeholdelse. Vi har mulighed for at tilbyde forskellige former for ejendomsservice, herunder:

  • Pasning af grønne områder, fx græs, hæk og bede
  • Sne og saltning
  • Trappevask
  • Vinduespudsning

Se mere om ejendomsservice her

Kontakt vores ejendomsinspektør
Fordi ejendomme er mere end mursten