Juridiske forhold

Vi har et godt og bredt juridisk beredskab. Langt de fleste juridiske forhold klarer vi internt i huset. Når behovet er der, trækker vi på vores ”husaftale” med vores yderst kyndige advokater. Det betyder, at vi yder juridisk bistand for dig som kunde i både stort og småt. Der kan være helt almindelige lejerforhold vi skal agere på, men det kan også være på områder som:

  • Allonger
  • Afståelse i erhvervsejendomme og fremleje i boliglejemål
  • Huslejenævnssager, herunder tvister om lejens størrelse eller bidrag til forbedringer
  • Fogedforretninger: Vi møder i fogedretten og giver også møde ved den udkørende fogedforretning