Drift og vedligeholdelse - vi er en aktiv partner

Ejendommens drift og vedligeholdelse er kernen i vores løsninger, idet værdierne i en ejendom bedst bevares gennem den rigtige drift og vedligeholdelse.

Drifts- og vedligeholdelsesplaner

 

På baggrund af et årligt byggeteknisk tilsyn samt løbende tilsyn udarbejder vi budgetter for drift og vedligeholdelse med henblik på at udvikle ejendommens værdi.  Vi udarbejder 10-årige vedligeholdelsesplaner, som giver dig et rigtig godt overblik over budgettet for de kommende års opgaver på ejendommen samtidigt med at du overholder lejelovens krav på området. Budgettet giver blandt andet overblik over, hvilke driftsopgaver der kan vente, hvilke der kan værdiforøge ejendommen, og hvilke der bør løses snarest.

Sammen med dig finder vi de mest rationelle og de teknisk bedste løsninger og beslutter de bedste tidspunkter at igangsætte arbejdet.

Energirådgivning

Energirigtige boliger er for alvor blevet et væsentligt område i den danske boligmasse. Der er masser af muligheder for at forbedre mange ejendommes energiforbrug. Vi har adgang til ekspertviden på området og deler det naturligvis gerne med dig som kunde.

Fordi ejendomme er mere end mursten
Kontakt vores ejendomsinspektør