Administrationsydelser

Den daglige drift og administration er vores omdrejningspunkt, for at sikre den bedste og økonomisk mest fordelagtige løsning for dig som kunde.

Derfor er effektiviseringer også altid en del af vores dagsorden. Vi sørger for, at alle betalinger, opkrævninger, regnskaber mv bliver udført rettidigt. Vi sørger også for at indhente tilbud på de nødvendige eksterne ydelser for at minimere dine omkostninger.

Men hver enkelt kunde har sine egne ønsker og behov. Derfor tager vi altid udgangspunkt i dine ejendomme og dine behov, når vi sammensætter en administrationsaftale.  Men nogle af de typiske opgaver vi løser for vores kunder er:

 • Opkrævning og regulering af leje, varsling af lejestigninger og rykkerprocedurer
 • Kontrol og betaling af fakturaer og faste udgifter
 • Klargøring til udarbejdelse af årsregnskab
 • Udarbejdelse af vand-, el-, varme-, antenne- og driftsregnskaber
 • Udarbejdelse af budgetter og budgetkontroller samt oplæg til værdiansættelse
 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Udbetaling af løn til ansatte
 • Bogføring og afstemninger
 • Løbende tilsyn med ejendommen og vedligeholdelsesplanlægning
 • Flyttesyn, fraflytningsopgørelser, husordenssager
 • Besvarelse af lejerhenvendelser

Med andre ord varetager vi alt det, der hører under daglig administration af ejendomme og sikrer, at alle lovgivningsmæssige krav bliver overholdt overfor både beboere og offentlige instanser.

Fordi ejendomme er mere end mursten
Dansk Administrationscenter