Administrationsydelser - foreninger

Den daglige drift og administration er vores omdrejningspunkt, for at sikre den bedste og økonomisk mest fordelagtige løsning for den enkelte forening. Derfor er effektiviseringer også altid en del af vores dagsorden. Vi sørger for, at alle betalinger, opkrævninger, regnskaber mv bliver udført rettidigt. Vi sørger også for at indhente tilbud på de nødvendige eksterne ydelser for at minimere foreningens omkostninger.

Men foreninger er skruet meget forskellige sammen både i konstruktion og i sammensætning af andelshavere/ejere. Derfor tager vi altid udgangspunkt i jeres forening og jeres behov, når vi sammensætter en administrationsaftale.  Men nogle af de typiske opgaver vi løser for vores foreningskunder er:

 • opkrævning af ydelser

 • håndtering af restancer hos andelshavere/ejere

 • betaling af regninger

 • rettidige vand- og varmeregnskaber

 • årsregnskab, budget og likviditetsstyring

 • generalforsamlinger

 • håndtering af køb og salg af andele/boliger

 

Herudover tilbyder vi

Nogle foreninger ønsker vores mere aktive deltagelse, fx i form af deltagelse i bestyrelsesmøder samt tilsyn med håndværkere og vicevært.

Foruden de mere traditionelle administrative og økonomiske opgaver kan vi fx tilbyde:

 • Afholdelse af generalforsamling i vores lokaler

 • Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

 • Juridisk og økonomisk rådgivning

 • Besvarelse af mæglerskemaer

 • Byggerådgivning

 • Viceværtservice

Gitte Møller Pedersen
t. 89 43 44 53
gp@dacas.dk

Kontakt vores ejendomsinspektør
Dansk Administrationscenter