22. feb 2019

Vores udlejningskonsulent giver ro på bagsmækken

Allerede en måned efter at den nye lejelov trådte i kraft 1. juli 2015 blev Marianne Klokkerholm, der har en baggrund som ejendomsmægler, ansat i en nyoprettet stilling som udlejningskonsulent for alle lejemål i Århus og omegn. Baggrunden var, at vi i branchen, med den nye lejelov blev stillet overfor nye og mere komplekse krav i relation til ind- og fraflytninger. Samtidigt ville vi i Dansk Administrationscenter gerne professionalisere og smidiggøre udlejningsprocessen overfor både vores administrationskunder og lejerne. I dag ser vi det som rettidig omhu, for vi har haft nogle år til at tilpasse organisationen til et nyt set-up, og vi har nu en organisation der er godt rustet til de nye udfordringer vi og andre møder i markedet i disse år.

”Der er flere grunde til, at vi i dag er rigtigt glade for at have fået en udlejningskonsulent” forklarer administrationschef Gitte Møller Pedersen, ”Først og fremmest, så giver det virkelig meget ro i huset, fordi alle processer omkring udlejning samt ind- og fraflytning bliver foretaget af én og samme person. Derudover, så har det lettet arbejdsgangene for administratorerne betydeligt”. Hvis vi lige skruer tiden tilbage så så hverdagen noget anderledes ud end den gør i dag. Først skulle ejendommens vicevært typisk udføre flyttesyn, herunder vurdere omfanget af arbejderne og evt. fejl og mangler. Synsrapporten blev så videregivet til ejendommens administrator, som herfra også ville stå for udlejningen.

 MKL Flyttesyn4

 ”Håndværkerne har også skullet vænne sig til de nye regler i lejeloven, og det skal nogle stadigvæk. De kan for eksempel ikke nødvendigvis male alle vægge som ”man plejede”, fordi loven er ændret.” forklarer Marianne Klokkerholm. 

Bindeleddet mellem lejer, administrator, vicevært og håndværkere

I dag tager udlejningskonsulent Marianne Klokkerholm fat i det øjeblik en lejlighed opsiges. Hun planlægger genudlejningen og fraflytningssynet. Når fraflytningssynet er gennemført bestiller hun de nødvendige håndværkere. Med andre ord – hverken vicevært eller administrator er involveret. Først når der er fundet en ny lejer og der skal laves en ny lejekontrakt kommer ejendomsadministratoren på banen. Så hun bliver bindeleddet mellem lejer, vicevært, håndværker og administrator.

”Vi må konstatere, at det har været en succes at ansætte Marianne som udlejningskonsulent i Århus. På et år er hun gået fra at have 180 årlige flyttesyn til 321 flyttesyn på vores eksterne kunder. Det er næsten en fordobling” fortæller Gitte Møller Pedersen med et stort smil på, og fortsætter ”og der er flere grunde til disse tal. Dels er hun rigtig god til sit job, dels har den ”nye” lejelov gjort flyttesyn mere komplekst, hvilket har affødt, at flere af vores kunder har valgt at bruge Dansk Administrationscenter til at foretage flyttesyn, og samtidigt er flere af vores kunders porteføljer også steget.”

Det er lejerne der stiller krav til os, og ikke omvendt

Når man kigger på udlejningssiden af jobbet, så er der også sket en del de sidste 3 år. Boligmassen er ganske enkelt steget så kraftigt, at det overstiger nettotilvæksten af borgere i Århus. Aarhus kommune åbnede i 2018 for, at der over de kommende 3 år må bygges 3000 nye ungdomsboliger, og derudover kommer alt det private nybyggeri der skyder op i disse år. På bare et år er der kommet 4000 nye boliger til iflg.:

https://www.mja.dk/artikel/chefkonom-hos-jyske-bank-historisk-byggeboom-giver-panderynker

MKL Flyttesyn5

”Det kan helt klar mærkes” forklarer Marianne Klokkerholm, udlejningskonsulent ”Hvor det før var lejerne der var sultne efter os, så er det nu os der er sultne efter dem. Lejerne har rigtig mange muligheder. De har typisk flere lejligheder de skal kigge på, før de tager en beslutning og er generelt blevet mere krævende. Udover beliggenhed stiller de krav til alt lige fra opvaskemaskine til altan, og kan det ikke opfyldes, så er de hurtigt videre til næste mulighed”.

 

”Med en voksende udfordring i forhold til udlejning af boliger i Aarhus er vi med vores udlejningskonsulent ved roret godt rustet. Hun har oparbejdet en ”fingerspitz-gefühl”, så hun kan vurdere hvad der skal til for at gøre lejemålet passende interessant” forklarer administrationschef Gitte Møller Pedersen. Marianne Klokkerholm supplerer ”Nogle gange kan en ny bordplade i køkkenet gøre en forskel, andre gange skal prisen sænkes med 300 kr., eller måske skal der en altan til, for at gøre en forskel. Så tror jeg også, at grunden til jeg får lejlighederne udlejet er, at jeg er relativt fleksibel. Jeg vil hellere fremvise en lejlighed kl. 16.30, hvor jeg normalt har fri, end jeg vil misse at leje lejligheden ud. Samtidigt så gør jeg mig også umage med at lave gode beskrivelser af lejlighederne og tage nogle gode billeder”.

Ejerne følger udlejningsprocessen

Men det er ikke kun lejerne der kræver mere opmærksomhed. Også ejendommenes ejere er i takt med udviklingen i stigende grad mere interesseret i at følge med i udlejningen, forklarer Marianne Klokkerholm ”Især, hvis en lejlighed står tom, så vil ejerne gerne følge med, og så tager jeg kontakt og fortæller, hvad jeg mener der skal til for at få den lejet ud på baggrund af de begrundelser jeg har fået under fremvisningerne”.

 

Ro på bagsmækken

Vi har altid sat en ære i at møde vores kunder hvor de er. Med vores udlejningskonsulent som vores ansigt udadtil overfor lejerne, har vi taget endnu et skridt mod at møde lejerne, der hvor de er. Samtidigt, så er det også hende ejerne kontakter når det vedrører udlejning. Det er en stor aflastning for administratorerne og viceværterne, ejerne får en førstehåndsvurdering fra hende der reelt tager sig af udlejningen, og vi opnår en mere ensartet og professionel udlejningsproces. Det giver ro på bagsmækken.