09. dec 2015

Den længe ventede vejledning til den nye lejelov

Så kom den - den længe ventede vejledning til den nye lejelov

Siden den nye lejelov trådte i kraft, har der været en del usikkerhed om, hvordan de nye regler skal fungere i praksis.

Med den nye lejelov, som fik virkning fra den 1. juli 2015, kom der nye regler for ind- og fraflytning, for aftalt istandsættelse ved fraflytning og for vedligeholdelse. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har nu udarbejdet en vejledning til, hvordan de nye regler skal bruges.

Administrationschef Gitte Møller Pedersen udtaler: ”Det er godt, at der nu er kommet en vejledning fra ministeriet. Vi skal bare være opmærksomme på, at vejledningen kun er ministeriets fortolkning af reglerne. Det er de fremtidige afgørelser fra huslejenævn og domstole, som skal vise, hvordan reglerne faktisk skal fortolkes.”

Hele vejledningen findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174966