19. nov 2013

Værdiskabelse gennem ejendommens passivside

Vi er nået til vores andet kundemøde i rækken af møder om værdiskabelse af ejendomme. Temaet denne tirsdag aften var ”Ejendommens passivside - muligheder med realkredit”, hvor Relationship Manager Tine Jensen, Realkredit Danmark, gennemgik de muligheder man som investor har for valg af realkredit.

”De senere år har vist mange kunder værdien af et langt lånetilsagn på op til 30 år som realkredit giver. Tilmed er det oftest den billigste form for finansiering en ejendomsinvestor kan opnå”, fortæller Tine Jensen.

Der blev snakket en del om realkredittens værdiansættelsesmetoder for boligudlejningsejendomme, hvor der laves en rentabilitetsberegning baseret på ejendommens drift. 

”Vi opgør nettolejen efter standardsatser på en række udgiftsposter, hvilket kan afvige fra de faktiske udgifter en ejer har på sin ejendom”, udtaler Tine Jensen. ”Nettolejen sættes i forhold til en afkastfaktor, som bygger på erfaringer med konkrete handler for ejendomme af samme type og beliggenhed”

De senere års stigende administrationsbidrag var også et tema på mødet, hvor flere havde oplevet store stigninger. Administrationsbidraget er i dag individuelt på erhverv. De væsentligste faktorer for fastsættelsen er i prioriteret rækkefølge:

  • LTV – Loan to value (bekræftelse)
  • Debitors økonomi – porteføljebetragtning
  • Annuitet / stående afvikling
  • Lånetype (variabel / fast rente)

Fem kundemøder om værdiskabelse

”Dette kundemøde er det andet ud af fem møder vi holder om værdiskabelse af kundernes ejendomme. Vi prøver at komme med en række bud på hvordan man bedst kan udvikle sin investeringsejendom, som i mange tilfælde er det største enkelte aktiv kunderne har”, fortæller indehaver Peter N. Andersen og tilføjer, at ”de kommende møder bl.a. byder på emnerne lejeretlige og skatteretlige muligheder, generationsskifte og energi/arkitektur”.