07. okt 2016

Se energimærket som din ven - ikke din fjende

Det kunne godt summere budskabet på efterårets første kundemøde hos DAC. Vi havde inviteret Hans Kristiansen fra Factum2 i Horsens til at give os en indføring i energimærkning. Langt de fleste af vores kunder er underlagt regler om regelmæssigt at skulle have gennemført energimærkning af deres ejendomme. Det gælder nemlig alle ejendomme der er større end 1000 m2.

Allerførst fik vi en grundig indføring i, hvordan en energimærke-rapport er opbygget, og betydningen af de forskellige klassificeringer. Helt grundlæggende, så siger energirapportens klassificering noget om, hvor energirigtig ejendommen er ift. CO2-udledning. Energirapporten tager ikke udgangspunkt i det reelle energiforbrug på ejendommen,men på en teoretisk beregning foretaget på basis af opmåling af m2, isolering og en temperatur på 20 grader i hele ejendommen.Rapportens konklusion viser 2 ting. Først og fremmest - hvilken klassificering ejendommen vil kunne opnå, hvis man gennemfører de i rapporten foreslåede rentable investeringer. Dernæst viser rapporten også, hvilken klassificering man ville kunne opnå hvis alle foreslåede investeringer bliver gennemført. 

 

1 IMG 5435   1 SAM 2740
   

Nu er det jo, at det for alvor bliver spændende for vores kunder. For klassificeringen af ens ejendom er ret afgørende for, om man som ejer kan gennemføre investeringer der tillader at hæve huslejen tilsvarende. Ejendommen skal nemlig være klassificeret med energimærke D eller lavere, for at man kan udleje efter BrL. §5, stk. 2 iflg. de skærpede formkrav der blev indført i juli 2014.

Indehaver Jan Rasmussen supplerede Hans Kristiansen: ”Sammen med Hans har vi i 3 af vores ejendomme i Aarhus brugt energimærkerne som idé-katalog til, hvilke energiforbedrende investeringer der ville kunne flytte den konkrete ejendom fra f.eks. ”F” til ”D” og dermed give os mulighed for at udleje efter §5, stk. 2.” På den måde kan man altså anse energimærket som andet end et nødvendigt onde og bruge det proaktivt til at gennemføre rentable investeringer. 1 SAM 2742

 

Men der er selvfølgelig forskel på, hvilken ejendom der er tale om, og hvor i landet den ligger. Hvis lejen allerede er tæt på markedslejen, så kan det givetvis ikke betale sig med energiforbedringer.

Der kom i løbet af eftermiddagen en god dialog omkring disse emner. Der kom også andre alternative forslag på bordet i tilfælde af, at investeringerne ikke vurderes til at være rentable. Et alternativ var, at man kan undersøge om der skulle være GI-midler i ejendommen, der med lejernes accept, kan anvendes. Gitte Møller Pedersen nævnte også muligheden for, at søge statens pulje til energiforbedrende foranstaltninger, som vi i DAC med søgt har fået bevilget til flere projekter i år.

Der er mange forhold der skal tages hensyn til, når man som udlejer skal vurdere værdien af forskellige renoveringer. Dagens møde gav anledning til debat og samtale, og vi er selvfølgelig til enhver tid klar til en yderligere dialog med vores kunder.

Læs også som supplement Jesper Bøge Pedersens aktuelle klumme fra Børsen, som vi har lagt på vores hjemmeside:

Energiforbedringer kan give højere leje end det lejedes værdi

Af Jesper Bøge Pedersen, partner i Bech-Bruun