12. jun 2015

Presse: Klumme om lejeloven

"Vi har tidligere beskrevet et forslag til ændringer af lejeloven, som blev fremsat af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i oktober 2014. Lovforslaget har været genstand for kritik fra mange forskellige sider. Det er blandet andet blevet problematiseret, at ændringerne - stik imod hensigten - ikke medfører mindre bureaukrati, snarere tværtimod.

Alligevel er forslaget nu vedtaget i stort set uændret form og træder i kraft 1. juli 2015. Lovændringen får virkning for lejeaftaler, der indgås efter, at loven træder i kraft.

Alle udlejere bør derfor gennemgå deres boliglejekontrakter for at sikre, at de er afstemt med de nye regler.

Obligatoriske ind- og fraflytningssyn

De nye regler medfører en lang række ændringer. Blandt andet bliver der indført obligatoriske ind- og fraflytningssyn. Hvis de ikke bliver gennemført, kan udlejer ikke kræve, at lejer skal betale for almindelig istandsættelse ved sin fraflytning.

Udlejer får også pligt til årligt at udarbejde 10-års vedligeholdelsesplaner. Hvis udlejer ikke gør dette, mister udlejer retten til at opkræve vedligeholdelsesbeløb hos lejerne.

Det kan ikke længere aftales, at lejeren skal aflevere et lejemål nyistandsat, selvom lejemålet blev overtaget sådan. Udlejer kan kun kræve, at lejer skal sørge for "normal istandsættelse". Det betyder at udlejer selv skal betale for den istandsættelse, der ligger udover "normal istandsættelse", hvis han fortsat ønsker at udleje en nyistandsat lejlighed.

Slut med aftaler om trappeleje

Derudover bliver muligheden for at aftale trappeleje afskaffet. I stedet kan udlejer nettoprisindeksregulere lejen. I modsætning til det oprindelige lovforslag gælder det nu også for de gennemgribende forbedrede lejemål, hvor lejen er fastsat efter boligreguleringsloven.

Endelig kan lejere i større ejendomme ikke længere pålægges vedligeholdelsespligt udover indvendig vedligeholdelse, dvs. maling, hvidtning, taetsering og lakering af gulve. Det kan således ikke aftales, at lejer for eksempel skal vedligeholde ruder, hvidevarer og sanitet.

Fremtiden vi vise, om de nye regler får negativ betydning for prissætningen af udlejningsejendomme, som der fra forskellig side er blevet udtrykt bekymring for. Det vil dog være svært at identificere denne ene faktor blanddt de mange parametre, der er afgørende for prisen på udlejningsejendomme.

På nuværende tidspunkt er det vigtigste, at udlejere husker at gennemgå deres boligelejekontrakter og sikrer, at de er afstemt med lovændringen."

 Jesper Bøge Pedersen

Jesper Bøge Pedersen
Partner i Bech-Bruun