27. jul 2016

Nye lejeregler dyre for samfundet

Det er nu et år siden at den nye lejelov trådte i kraft. Den blev gennemført med det erklærede formål, at forenkle og modernisere lejelovgivningen. Tal fra Ejendomsforeningen Danmark peger på, at den nye lejelovgivning koster samfundet knap ½ millard kroner årligt pga forøgede administrative byrder forbundet med udlejning af private boliglejemål.

Ejendomsforeningen Danmark efterspørger klarere og enklere regler. Læs deres pressemeddelelse her.