06. sep 2016

Bedre muligheder med ændring af erhvervslejeloven

Lovforslaget om ændring af erhvervslejeloven  vil give udlejer mulighed for at genudleje et lejemål til markedslejen, når tidsbegrænsningen udløber, og lejer dermed enten må fraflytte eller indgå en ny lejeaftale.

Regeringen har som mål at styrke konkurrenceevnen i Danmark. Lovforslaget om ændring af erhvervslejeloven skal ses som en del dette fornemme mål. Hovedformålet med lovændringen er at fjerne barrierer for konkurrence og vækst på detailhandelsmarkedet ved at indføre en videre adgang til at tidsbegrænse erhvervslejeaftaler. Endvidere er formålet med lovændringen at sikre, at alle relevante oplysninger fremlægges i forbindelse med vurderingen af markedslejen. Hermed sikres større gennemsigtelighed i tilfælde, hvor en af parterne kræver regulering til markedsleje.

 I dag kan man som hovedregel ikke opsige et erhvervsmål, med mindre der foreligger en af de særlige opsigelsesgrunde, der er nævnt i erhvervslejeloven. Det betyder at erhvervslejeren på mange måder er beskyttet på tilsvarende måde som det kendes for en boliglejer. Med lovændringen vil det fremadrettet være muligt at indgå tidsbegrænsede lejeaftaler, der er holdbare. Det er i dag muligt at indgå tidsbegrænsede erhvervslejeaftaler, men lejer har efterfølgende mulighed for at få tidsbegrænsningen tilsidesat, hvis tidsbegrænsningen ikke var tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Denne usikkerhed, som udlejer måtte have om begrundelsen for tidsbegrænsningens holdbarhed, vil med lovforslaget forsvinde.

Samlet set giver lovforslaget mulighed for større fleksibilitet for både udlejer og lejer, idet den giver mulighed for at udlejer kan genudleje et erhvervslejemål til markedsleje, når tidsbegrænsningen udløber. I dette tilfælde kan lejer vælge at indgå et nyt lejemål med udlejer eller flytte. Det må forventes at omsætteligheden af de attraktive erhvervslejemål fremover stiger, idet parterne i mindre omfang vil være bundne af gamle lejekontrakter og vilkår.

Lovforslagets andet element er at sikre et bedre grundlag for vurdering af markedslejen, idet det bliver præciseret, at der ved markedslejesager og sammenligningslejemål skal tages højde for alle relevante aftaler og aftalevilkår. Det gælder f.eks. lejerabatter, som ikke direkte fremgår af lejekontrakterne.

Lovforslaget er i øjeblikket sendt til høring af Erhvervs og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Af  Peter N. Andersen

Peter