04. jul 2014

Lejeloven - lovforslagsforlig

Minister Carsten Hansen har indgået et forlig med SF, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti om en modernisering og forenkling af lejeloven. Lovforslaget bliver fremsat i Folketinget til oktober. Du kan læse pressemeddelelsen her: http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/carsten-hansen-glaeder-sig-over-bredt-forlig-om-lejelov.

Indholdet i lovforslaget bygger bl.a. på obligatorisk aftale om ind- og fraflytningssyn, vedligeholdelsesreglerne forenkles og moderniseres, reglerne om varsling af omkostningsbestemte lejeforhøjelser og beboerrepræsentationens kompetence forenkles og moderniseres, nye muligheder for nettoprisindeksregulering af lejen. Du kan læse mere om indholdet her: http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/bred-aftale-om-forenkling-af-lejeloven.

Men som ejendomsadministrator Jeanne Holm Roskvist siger "Det er svært at forholde sig konkret til de 12 punkter på nuværende tidspunkt, idet de mere har karakter af fokusområder. Det faktiske indhold kommer senere i forbindelse med fremsættelse af lovforslag i det kommende folketingsår. Det er således for tidligt som ejer med udgangspunkt i sin ejendom at forholde sig faktuelt til dette tiltag".

Jeanne

Jeanne Holm Roskvist