07. maj 2015

Kundemøde om den nye lejelov

Den nye lejelov er vedtaget i Folketinget og træder i kraft 1. juli i år. Så vi havde inviteret vores kunder til at blive helt opdateret på hvilke konsekvenser lovgivningen har for udlejer.

Vi havde indbudt vores samarbejdspartner advokat Kim Nielsen fra Bech-Bruun der er ekspert på området til at gøre os allesammen klogere på, hvad vi kan forvente os af den nye lovgivning.

Nogle af de væsentlig ændringer omhandler:

  • Vedligeholdelsesfordeling - der indføres et nyt begreb "normal istandsættelse"
  • Tvungen ind- og fraflytningssyn
  • Indførelse af rullende 10 års vedligeholdelsesplaner
  • Nye regler om inddragelse af beboerrepræsentationer
  • Nettoprisindeksregulering og afskaffelse af trappeleje
  • Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse
  • Varmeregnskaber og energimærkning
  • Indbringelse af sager til huslejenævnet

Kim Nielsen gennemgik ændringerne og deres betydning for udlejer og administrationschef Gitte Møller Pedersen og direktør Jan Rasmussen supplerede med information om, hvordan Dansk Administrationscenter vil anbefale vores kunder at håndtere lovgivningen.

Det var dejligt at opleve vores kunder engagere sig i debatten og medvirke til, at vi alle blev mindst en lille smule klogere.

Kunder2 Kunder
   

Havde du ikke lige mulighed for at være med til kundemødet, eller er der andet du gerne vil diskutere, er du naturligvis altid velkommen til at tage kontakt til Gitte for en nærmere snak.

Gitte

Administrationschef Gitte Møller Pedersen