11. maj 2015

Kundearrangement - Ny målerbekendtgørelse

Vi indbyder til nyt kundearrangement i forbindelse med, at Energistyrelsen har har udsendt en ny bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling. Det sker for at gennemføre EU’s energieffektivitetsdirektivs bestemmelser om måling af energiforbrug.

Bekendtgørelsen, som nu hedder 563 af 2. juni 2014, erstatter den tidligere målerbekendtgørelse fra 1996.

Blandt de væsentligste ændringer kan nævnes, at bekendtgørelsen nu også omfatter udskiftning af eksisterende målere og installering af målere i eksisterende byggeri jvf. nedenstående uddybning.

Som en direkte følge af direktivets artikel 9 skal der i bestående byggeri inden den 31. december 2016 f.eks. installeres varmvandsmålere i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Derudover bliver en af de væsentligste ændringer, at varmefordelingsmålere, så vidt muligt, skal erstattes af varmeenergimålere, når de eksisterende målere skal udskiftes.

I den nye bekendtgørelse tilføjes måleraflæsning af ”køling”, som ikke har været omfattet af målerbekendtgørelsens regler tidligere.

Den nye bekendtgørelse får store omkostningsmæssige konsekvenser for mange udlejere og vi vil derfor gerne gøre vores til at informere og vejlede bedst muligt.

Vores kundearrangement foregår

16. juni 2015
kl. 16.30-18.00
Thyrasgade 4, 8260 Viby J

 

Se programmet her

Vi håber at se mange af vores kunder.