14. jan 2016

Et halvt år praktik gav afklaring

Anna Krüger har netop afsluttet et halvt års praktik som led i hendes uddannelse til finansbachelor med speciale i ejendomsadministration. Hun skal nu tilbage til Erhvervsakademiet for at færdiggøre sin uddannelse. Anna fortæller, at dette halve år har haft afgørende betydning for hendes fremtidsdrømme. Før hun kom i praktik, var hun i tvivl om hun skulle specialisere sig i regnskab eller i administration. Efter et halvt år her i huset er hun blevet bekræftet i, at det er regnskab der har hendes største interesse. Anna smiler lidt og siger ”jeg kan godt lide at side og rode med tal” og fortsætter ”det har hjulpet mig med, at afklare hvad jeg gerne vil. Jeg har fået meget erfaring i at bruge alt i praksis. Det var også derfor jeg valgte uddannelsen, det med at jeg gerne vil kunne afprøve hvad teorien handler om. Jeg er sikker på, at det betyder noget, når jeg skal ud i en anden virksomhed, at jeg har prøvet at arbejde med det i praksis.”

Anna har i sin praktik været en stor hjælp i regnskabsafdelingen og har fra starten været en del af den almindelige dagligdag. Der er løbende kommet flere og flere opgaver til og hun har også overtaget ansvaret for nogle områder, bl.a. udbetalingsfiler og kreditorkørsler. ”De har været gode til at tage mig med ind i deres opgaver.  Jeg har også deltaget i nogle af kundemøderne. Det har været rigtig spændende også at kunne se hvad både administratorerne og regnskabsfolkene laver” fortæller Anna. I praktikperioden har hun også skullet skrive en opgave. Den kom til at handle om de økonomiske konsekvenser afskaffelsen af trappelejen har for ejere og lejere. Denne problemformulering afslører, som administrationschef Gitte Møller Pedersen siger ”at Anna ikke er typen der ”springer over hvor gærdet er lavest” og det har vi i Dansk Administrationscenter da også nydt godt af det seneste halve års tid”.

Nu skal Anna altså tilbage på skolebænken igen et års tid. Hun håber, at hun vil kunne bruge sin uddannelse til at få et lignende job når hun er færdig, for hun har fået smag for branchen. ”Det er rigtig spændende når regnskabsarbejdet ikke bare er noget med at rode med tal. Vi hjælper hinanden, og derfor får jeg også rigtig godt indblik i administratorernes arbejde” forklarer Anna. Men det er ikke kun branchen hun kommer til at savne for ”jeg kommer til at savne hverdagen her. Det er generelt en spændende virksomhed at være i og der sker meget forskelligt. Der er et godt sammenhold og der er en god blanding med forskellige mennesker og alle er ikke lige omkring de 20 år” beretter Anna og slutter med et stort smil ”jeg kunne godt have tænkt mig, hvis jeg kunne blive her. Men det kan jo være de kommer til at savne mig, når jeg smutter – og så kan de bare ringe.”

Anna2

Vi siger farvel til Anna over en fastelavnsbolle