19. jan 2014

Du kan også i 2014 opnå servicefradrag/håndværkerfradrag uanset, om du ejer eller lejer din bolig på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for. Hvis du bor i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, skal du dog være særlig opmærksom på tre betingelser.

  • Du skal selv betale for arbejdet.
  • Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
  • Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført

Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har pligt til at udføre arbejdet og bor i lejemålet, mens det udføres. Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra dit depositum. Du skal så kunne dokumentere, at udgiften er trukket i dit depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.

www.skat.dk kan du læse mere om ordningen.