07. okt 2015

Forbedring og vedligehold i dine ejendomme

Vores lokaler var fyldte til bristepunktet da Grundejernes Investeringsfond (GI) besøgte os til årets hidtil mest besøgte kundearrangement og der var en livlig debat om forbedringer og vedligeholdelse af ejendomme.

GI arbejder for generelt at skabe bedre og sundere boliger og på mødet blev vi alle sammen nok en del klogere på sondringen mellem forbedring og vedligehold samt hvilke muligheder GI har for at hjælpe med forbedringer på ejendomme.

”Hvornår er det vedligeholdelse og hvornår er det drift” var ét af de mange spørgsmål. Og det kan, ifølge GI’s repræsentant, være vanskeligt at holde styr på. Ligeledes er det ikke altid indlysende hvornår der er tale om indvendig og hvornår der er tale om udvendig vedligehold. Der blev præsenteret mange gode eksempler som fx, at ”slibning og lakering af gulve i lejligheden er indvendig vedligehold, mens afhøvling og lægning af nyt gulv er udvendig vedligehold”.

Alle ejendomme skal løbende vedligeholdes og med den nye lejelov er det nu også et krav at der skal laves 10-årige vedligeholdelsesplaner for ejendomme med 7 eller flere lejemål. GI har udviklet it-værktøjet GI Planlæg Vedligehold som hjælp til udarbejdelse af vedligeholdelsesplanerne. Det er en rimelig kompliceret opgave, men har man evnerne og tiden til det, så skulle værktøjet give både et overblik over hvad der skal gøres i ejendommen samt give et prisoverslag på opgaverne.

To af GI’s teknikere – bygningskonstruktør Bo Lauritzsen og arkitekt maa Jan Palm Steffen - fortalte om en hel del ydelser GI gratis stiller til rådighed i forbindelse med renoveringer. Har man en ejendom med konstruktionsmæssige problemer eller har man en drøm om at forbedre sin ejendom til nutidig standard, med energimæssigt forbedringer, tagboliger eller lignende, så tilbyder GI et gratis tekniker-besøg. Efter et teknikerbesøg vil man få en oversigt over projektets omfang. GI udfører ikke byggeprojekterne, men det er muligt at låne til projekter som de selv har været involveret i fra starten af.

”I Dansk Administrationscenter er vi glade for samarbejdet med GI. Det er da bare dejligt, at vi i nogle tilfælde vil kunne tilbyde vores kunder gratis assistance og vejledning med renoveringsprojekter ved at formidle kontakten til GI” som administrationschef Gitte Møller Pedersen udtrykker det og fortsætter ”Vi tilbyder vores kunder assistance i forbindelse med planlægning og udførelse af byggeprojekter og hvis GI kan løfte en del af opgaven gratis, så vil vi da råde vores kunder til at gøre brug af det”.