16. jan 2017

Gennemgribende modernisering med energimærke E eller ringere

Man behøver ikke nødvendigvis at opgive at udleje efter BRL §5, stk. 2 selvom man har en ejendom med energimærke E eller ringere. Det har vi selv gjort os nogle erfaringer med for vores kunder.

En tilføjelse i boligreguleringsloven, som trådte i kraft 1. juli 2014, betyder nemlig, at ejendomme skal være energimærket med D eller derunder for at kunne gennemføre en gennemgribende modernisering og genudleje lejligheden efter BRL´s §5, stk. 2 og samtidigt kræve lejeforhøjelse.

Har man en ejendom med energimærke E eller F, kan det umiddelbart virke som en stor og vanskelig opgave at rykke energimærket til D.

Det er dog lykkedes for os, via dialog og et konstruktivt samarbejde med vores energikonsulent, at ændre energimærker fra E til D og dermed gennemføre en gennemgribende renovering der giver mulighed for at hæve lejen og genudleje efter BRL §5, stk. 2.

Lad os vise et eksempel:

Ejendommen, beliggende på Frederiksbjerg (Aarhus), havde nyere termoruder fra 1995. Vinduerne trængte til malerbehandling, justering af vinduesrammer og hængsler.

Vi mødtes med vores energikonsulent for at drøfte mulighederne for at gennemføre energibesparende arbejder på ejendommen, og nærmere beregninger viste, at ejendommens energimærke kunne flyttes fra E til D, såfremt vi gennemførte følgende:

  • Udskiftning af eksisterende termovinduer mod gaden med nye vinduer med energiglas

  • Etablering af vejrkompenseringsanlæg (styring af varmeanlægget)

  • Efterisolering af etageadskillelsen mod tagetagen 

Vi har gennemført arbejderne og har efterfølgende fået genberegnet og udstedt nyt energimærke.

De gennemførte arbejder er helt og delvist forbedringsarbejder, og er blevet varslet som lejeforhøjelse over for ejendommens lejere.

Altså, man skal ikke nødvendigvis miste modet med at lave gennemgribende moderniseringer på ejendomme med dårlige energimærker. Med de rette istandsættelser kan man forbedre ejendommen energimæssigt og derved muliggøre genudlejning og lejeforhøjelse efter BRL §5 stk. 2. Som udlejer får du en bedre ejendom med et forøget afkast. Som lejer får du en bedre lejlighed med lavere forbrugsudgifter.