13. maj 2014

Siden sidste sommer er der blevet indbudt til i alt 5 gå-hjem møder for kunderne. Overskriften for møderne er værdiskabelse af min ejendom.

Temaet til det sidste møde var ”Generationsskifte af min ejendom / investeringsselskab”, hvor statsautoriseret revisor Jacob Nørmark, Deloitte, gennemgik de muligheder man som ejendomsejer har for at planlægge et generationsskifte.

”Det er vigtigt at starte med den bløde del omkring et generationsskifte. Er virksomheden (investeringsejendommen) mulig at overdrage? eller er der nogen til at lede den fremover? eller er familien overhovedet interesseret?”, fortæller Jacob Nørmark, og tilføjer ”at det er afgørende at gøre disse overvejelser inden der fokuseres på mulighederne i relation til skatter og afgifter”.

Der blev gennemgået en konkret case på overdragelse af ejendomme og de muligheder og overvejelser, der er relevante at gøre sig i forhold til optimering af skatter og afgifter.

Nye kundemøder om værdiskabelse:

”Vi har fået meget positiv respons på de afholdte gå-hjem møder for kunderne om værdiskabelse på ejendomme. Vi har modtaget input til nye områder, som kunderne ønsker belyst. Vi planlægger derfor opstart af nye kundearrangementer fra efteråret 2014, hvor vi vil fremkomme med vores bud på hvordan man bedst kan udvikle sin investeringsejendom”, fortæller indehaver Peter N. Andersen og tilføjer, at ”kundernes investeringsejendomme ofte er det absolut væsentligste formue-aktiv de har, hvilket gør dem naturligigt interesserede i hvordan de kan udvikles”.