13. jun 2014

Tirsdag d. 29. april vedtog Folketinget lovforslag L 129, herunder Energisparepakken. Magasinet Danske Udlejere beskriver i seneste udgave af magasinet hovedelementerne i pakken og hvad de betyder for boligudlejningsejendomme. Se artiklen her.

Vi forholder os naturligvis til energisparepakken i Dansk Administrationscenter. Indehaver Peter N. Andersen udtaler:

Udlejerne har gennem de senere år moderniseret mange beboelseslejemål efter bestemmelserne i §5. stk. 2, hvilket har betydet et stort løft i kvaliteten af den gamle boligmasse. Fremadrettet forudsætter anvendelse af §5 stk. 2, at ejendommen er energimærket med mindst energiklasse D eller at der afholdes ekstra udgifter til energiforbedringer. Anvendelsen af bestemmelserne i §5 stk. 2 er vigtig for værdiskabelsen i en udlejningsejendom, idet man herved ”forlader” den omkostningsbestemte huslejebestemmelse.

I Dansk Administrationscenter har vi rådgivet mange af vore kunder i værdiskabelse efter denne bestemmelse. Det vil vi også gøre fremadrettet, idet der nu bliver lidt flere forhold der skal medtages ved vurdering af mulighederne i forhold til den konkrete ejendom. En række af de andre elementer i energisparepakken skal selvfølgelig også medtages i en ejers udviklingsplaner for den enkelte ejendom, hvor målet jo er værdiskabelse eller som minimum sikre de nuværende værdier i ejendommen”.

Peter

Peter N. Andersen

Indehaver
Dansk Administrationscenter A/S