15. jan 2018

En krævende gammel dame - i "nye" klæder

Vi har en krævende gammel dame i Randers. Hun er mere end 250 år gammel og pænt dyr i drift. Til gengæld stråler hun nu igen som i fordums dage efter 3 måneders intenst arbejde.

Den gamle dame er en af Randers bys mest kendte og prominente bygninger på hjørnet af Nørregade og Lille Voldgade, der i dag huser Randers Amtsavis. Ejendommen er bygget tilbage i Rokokotiden i 1740’erne, og er blandt de fredede bygninger i byen.

Selvom bygningen allerede fremstod flot og i pæn stand, blev den grundigt gennemgået af Slots- og Kulturstyrelsen, som har haft næsen langt nede i de historiske arkiver. Dette mundede ud i et direktiv om, at vi skulle føre bygningen tilbage til husets oprindelige stil og samtidig opretholde den traditionelle materialeholdning og håndværkstradition. Direktivet omfatter en renovering af bygningens facade, idet Slots- og Kulturstyrelsen vurderer at fredningsværdierne særligt knytter sig til den veldisponerede facade.

Den gamle facade:

På endegavlen kan man se det sortmalede bindingsværk.

Gammelfacade

 Den nok mest synlige ændring på husets facade er, at hvor der tidligere var mursten og sortmalet bindingsværk, nu er pudset mur og hvidt bindingsværk. Hele facaden er renset for plast og oliemaling, og er efterfølgende blevet kalket hvid; helt efter bogen som i 1740’erne. Udover det meget store fysiske arbejde, har der også været brug for en større historisk ekspedition i materialer og farver, for at kunne leve op til eksperternes krav. Så vores byggerådgiver har fundet frem til farvekort, der viser de farvetrends, der var tilbage i den tid. Hvid er nemlig ikke bare hvid – og det ser man da også, når man kommer tæt på huset. 

Endegavl Når man betragter facaden tæt på, så vil man især opleve nuanceforskellen mellem farven på træværket i forhold til farven på de pudsede og kalkede vægge. 
   

 

 

Facade

Når man undlader at tænke på ROI og andre økonomiske målestokke, så kan vi da kun være stolte og glade for vores ”nye” og flotte dame i Randers, der toner majestætisk frem i bybilledet. Vi er virkelig stolte over resultatet, men også over at være stand til at løfte en tung historisk arv, der kræver både håndværksmæssig høj faglighed og arkitektonisk finesse.  Så håber vi blot, at Randers by bliver glad for gaven.