02. dec 2016

Ejendomsvurdering uændret til 2020

Der er indgået en bred politisk aftale om uændrede offentlige vurderinger for erhvervsejendomme frem til 2020 og for ejerboliger frem til 2019.

Det betyder at der først i 2020 bliver udsendt nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme.

Skatteminister Karsten Lauritzen er meget tilfreds med, at det er lykkedes regeringen med et bredt flertal at nå til enighed om en løsning på det igennem flere år problemfyldte ejendomsvurderingsområde.

”De nuværende ejendomsvurderinger har været voldsomt udskældte, og det har skabt usikkerhed om grundlaget for boligbeskatningen i Danmark. Med dagens aftale om et forbedret og mere fair vurderingssystem kan vi komme i gang med at genskabe tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger. Det er et utroligt vigtigt skridt, og jeg vil gerne kvittere for, at partierne bag aftalen er med til at tage ansvar for, at danskerne fremadrettet kan få ejendomsvurderinger, de kan have tillid til”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Som en del af aftalen er partierne enige om at etablere en automatisk tilbagebetalingsordning for de boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011. Med aftalen får de automatisk penge tilbage i forlængelse af de nye 2018-vurderinger. Det drejer sig om mere end 700.000 boligejere – særligt husejere uden for de store byer, der i snit kan se frem til at få omkring 12.500 kr. tilbage.

Skatteministeren glæder sig over, at der langt om længe er et grundlag for at tilbagebetale skat, som er opkrævet på grund af en for høj vurdering.

2011-vurdering videreføres

Den seneste ejendomsvurdering for erhvervsejendomme fra 2012 bliver således videreført i 2018. Dermed kan der tidligst forventes nye vurderinger per 1. oktober 2019, som vil blive udsendt i 2020. På tilsvarende vis vil ejerboliger formentlig blive vurderet per 1. oktober 2018. Fremadrettet vil der i lige år blive vurderet ejerboliger og i ulige år vurderet erhvervsejendomme.

Mulighed for omvurdering vil i denne periode ikke være muligt medmindre der sker ændringer på ejendommen f.eks. matrikulære ændringer, ændrede planforhold, nybyggeri eller væsentlige ombygninger. En eventuel omvurdering vil tage udgangspunkt i prisniveau for 2011.

Hvad bruges ejendomsvurderingen til?

I forhold til mange dispositioner anvendes ejendomsvurderingen som det offentliges bedste bud på værdiansættelse af ejendomme, f.eks. ved værdiansættelse ved overdragelse mellem nærtstående personer eller selskaber. Ejendomsvurderingen er også grundlaget for opkrævning af ejendomsværdiskat, grundskyld, dækningsafgift og tinglysningsafgift.

Er ejendommen vurderet for højt, vil fastfrysningen af vurderingerne betyde, at der skal betales for meget i ejendomsskatter og tinglysningsafgift mv. i de kommende år. I modsatte tilfælde, kan det give mulighed for generationsskifte af ejendomme og ejendomsselskaber på gunstige vilkår.

Peter N. Andersen