09. jul 2019

EED-direktiv skal bidrage til at sænke energiforbruget

Der er vedtaget ny EU-lovgivning på energiområdet i det såkaldte EED-direktiv (Energy Efficiency Directive), også kaldet energieffektivitetsdirektivet. Målet er at energiforbruget i EU skal sænkes med 20% i 2020, herunder også det private energiforbrug. Som lejer skal det derfor være enklere og lettere tilgængeligt at holde styr på energiforbruget, for derved at kunne ændre adfærd.

Det betyder at manuelle forbrugsmålere senest i 2027 skal være udskiftet til målere, der kan fjernaflæses.  Konsekvensen med EED-direktivet bliver, at det allerede fra 25. oktober 2020 ikke længere er tilladt at montere manuelle forbrugsmålere ved totalinstallation og renoveringer. Desuden skal fjernaflæste målere allerede i tredje kvartal 2020 aflæses minimum 2 x årligt.

Fra 1. januar 2022 er delmålet, at der skal leveres aflæsning på alle fjernaflæste forbrugsmålere minimum en gang om måneden. Forbrugeren skal samtidig løbende have mulighed for at tilgå de månedligt opdaterede forbrugsdata, når dette ønskes. Derefter har udlejer 5 år til at udskifte samtlige manuelle målere til fjernaflæste, inden den endelige stramning af EED-direktivet træder i kraft d. 1. januar 2027.

Der er altså god grund til allerede nu at få lagt en plan for udskiftning af forbrugsmålerne i sine ejendomme. Vi hjælper gerne vores kunder på vej med denne planlægning.

”En af vores store kunder er allerede i fuld gang med at etablere digitale målere i samtlige lejemål”. fortæller administrationschef Gitte Møller Pedersen og slutter ”allerede i august måned skal vores administratorer lave de første forbrugsregnskaber for kunden, så vi bliver hurtigt nogle erfaringer rigere.”