01. aug 2013

Dansk Administrationscenter A/S har indført elektronisk sags- og dokument håndtering

Der har været travlhed i Dansk Administrationscenter A/S (DAC) på det seneste. DAC har et bevidst mål om at være de mest effektive i branchen, hvilket betyder at vi ikke er bange for at gå forrest. Travlheden gælder både uddannelse og ny omstrukturering i forbindelse med indførelse af elektronisk sags- og dokumenthåndtering i sommeren 2013.

”Vi gør det både for kunderne og os selv. Det er ikke kun et spørgsmål om at sætte strøm til de eksisterende papir-arbejdsgange, men også effektivt at udnytte de nye muligheder, der opstår med digitaliseringen”, forklarer administrationschef Gitte Møller Pedersen, og tilføjer ”der opstår nye arbejdsgange omkring bl.a. skanning af posten, kvalitetssikring af de skannede dokumenter og den løbende vedligeholdelse. Til gengæld vil nogle sekretærfunktioner samt interne postfunktioner forsvinde”.

Vi vurderer, at det nye system med fuld implementering giver en effektiviseringsforbedring på 5-10 %, idet håndtering af fysiske arkiver og den tid, der bruges på at finde bilag frem og returnere dem, elimineres.

”Jeg vurderer den største gevinst er den øgede sikkerhed omkring arkivering af lejekontrakter, varslinger, almindelig korrespondance m.m., som er vigtig at have 100 % orden i, når vi skal passe på kundernes ejendomme. Mangler der blot et enkelt dokument kan det have store konsekvenser i forhold til lejerne og dermed måske ejendommens samlede økonomi”, forklarer Gitte Møller Pedersen.