27. nov 2015

Skal du have tilskud til energibesparende initiativer via BoligJob-ordningen?

Hvis du som udlejer skal have del i midlerne fra BoligJob-ordningen til energibesparende initiativer og klimatilpasning, skal du i gang i god tid før ansøgningsfristen, som er den 1. juni 2016

Som en del af BoligJob-ordningen har regeringen oprettet en pulje til energibesparende initiativer og klimatilpasning i private udlejningsejendomme. Der er afsat 50 mio. kr. i hvert af årene 2015-2017, og de næste ansøgningsfrister er den 1. juni 2016 og 1. juni 2017.

Det er et krav, at der er mindst 12 beboelseslejemål i ejendommen. Tilskuddet udgør 20 % af udgifterne til arbejderne, dog max. 30.000 kr. pr. bolig og 1,5 mio. pr. ejendom. Investeringen pr. bolig skal være mindst 20.000 kr.

Inden man søger, skal der foreligge en tilkendegivelse fra et flertal af beboerne i ejendommen om, at de er interesserede i at arbejde videre med et energirenoveringsprojekt, og disse tilkendegivelser skal vedlægges ansøgningen.

Hvis man får et positivt svar på ansøgningen, har man derefter et halvt år til at udfærdige et konkret projekt, lave en aftale med beboerne og indsende nødvendig dokumentation til ministeriet. I nogle tilfælde skal der også foreligge en forhåndsgodkendelse fra huslejenævnet. Man har herefter to år til at få udført det aftalte projekt, og når arbejdet er udført, får man tilskuddet udbetalt.

Administrationschef Gitte Møller Pedersen fra Dansk Administrationscenter udtaler: ”Der er ingen tvivl om, at der er penge at hente i BoligJob-ordningen for udlejere. Man skal bare være opmærksom på, at det er til projekter af et vist omfang, og at der en del formalia, der skal overholdes.”

Der kan søges tilskud til energibesparende foranstaltninger, klimatilpasningsarbejder og rådgivning til lejerne:

 • Energibesparende foranstaltninger
  • Energibesparende foranstaltninger, der er foreslået i et energimærke
  • Isolering og efterisolering af ydervægge, herunder etageadskillelser ved ydervægge, lofter og gulve mod kælder eller port
  • Udskiftning af vinduer og døre til vinduer og døre med højere isoleringsværdi
  • Forbedring af eksisterende vinduer og døre til en energistandard, der mindst svarer til kravene i det gældende Bygningsreglement
  • Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand
  • Andre energibesparende forbedringer af tekniske installationer, herunder styring efter klima- og udendørs temperaturforhold, døgnstyring, pulsstyring og indregulering af anlæg m.v.
  • Forbedring af mekanisk ventilation til energibesparende ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding
  • Klimatilpasningsarbejder
   • Konkrete tiltag til oversvømmelsessikring af ejendommen, og som er anbefalet i klimatilpasningstjek
   • Rådgivning til lejerne
    • Vedr. bygningstekniske, juridiske, organisatoriske og økonomiske forhold 

Klik for yderligere vejledning om BoligJob-Ordningen