27. feb 2017

Airbnb - bagsiden af medaljen

Deleøkonomien blomstrer. Vi tager i stigende grad til os, at det vi ikke selv har brug for lige nu, det kan vi lige så godt dele med andre. Det kan være bilen man ikke har brug for hele tiden, eller det kan fx være boligen. Overordnet set lyder det meget godt, og som en gevinst for både udlejer og lejer.


Når vi taler om boliger, så handler det med andre ord om korttidsudlejning - fx gennem Airbnb. En rejse til sydens sol og varme kan lige pludselig lade sig gøre med et fornuftigt budget. Måske er det også tiltalende at komme til at bo sammen med de lokale, fremfor blot at bo på endnu et hotel der minder lige vel meget om noget du før har prøvet. Samtidigt kan du måske endda udleje din egen bolig, mens du er væk.


Men medaljen har en bagside. I hvert fald hvis du bor i en etageejendom. Lige så snart du bor i ejendom du deler med andre, så er der et hensyn til ejendommens øvrige beboere man bliver nødt til at have med i billedet. Man tænker bare ikke nødvendigvis over hvad det betyder for de øvrige beboere, når man korttidsudlejer sin lejlighed til fremmede mennesker.


”I Dansk Administrationscenter har vi valgt at forbyde korttidsudlejning af den primære årsag, at vi vil forhindre at skabe unødig utryghed blandt beboerne i ejendommene. I langt de fleste ejendomme er fordøren låst med nøgle eller kode, fordi vi gerne vil sikre, at dem der kommer i ejendommen har fået adgang af en beboer og har et ærinde. Giver man nøgle eller kode til helt ukendte, så kan du møde folk både i opgangen, i vaskeriet og på andre fællesarealer, som ikke hører til i ejendommen. Det kan altså godt skabe utryghed, særligt hvis det er noget der sker i udbredt grad”, forklarer administrationschef Gitte Møller Pedersen.


Udover den utryghed det kan give, så vil det også betyde mere slid på fx opgange, døre ligeså vel som slid på lejligheden. Regningen for den ekstra slitage kommer til at ligge hos beboerne, og den tanke er der sandsynligvis mange der ikke har tænkt til ende. De penge der i en udlejningsejendom er reserveret til vedligeholdelse af fællesarealerne kan jo kun bruges én gang, så hvis der er mere slid på trappen og den skal renoveres, så kan de samme penge jo ikke bruges andre steder. På samme måde så vil den der udlejer sin lejlighed måske opleve at få en større regning ved fraflytning, hvis korttidsudlejningen har medført skader eller slitage som lejer hæfter for.


Det er samtidigt også ulovligt at udleje din lejlighed som korttidsleje, hvis du bor til leje og ikke har udlejers accept. Bor du i en ejer- eller andelsforening gælder som udgangspunkt det samme, medmindre foreningens vedtægter er blevet ændret.


Vi vil have glade og trygge lejere som skal føle sige hjemme, lige så snart de åbner hoveddøren. Derfor tillader vi i Dansk Administrationscenter ikke korttidsudlejning.